Detta behövs för att sända egna program

För att din förening ska få göra program hos oss måste ni ansöka om ett sändningstillstånd för radio och det utfärdas av Myndigheten för Press-, Radio- och TV. Vi hjälper gärna till i samband med din tillståndsansökan så att allt blir rätt. Ansöker gör ni genom att fylla i nedanstående blankett, där det är viktigt att alla sidor fylls i noga. Dessutom ska en del föreningsdokument skickas med.

 

Blanketten som ska fyllas i består av tre olika delar. Dels själva tillståndansökan där du skriver i fakta om din förening, dels en anmälan om programnamnet (beteckning) och dels en anmälan om ansvarig utgivare som är den person som är ytterst ansvarig för att föreningens programinnehåll och att det håller sig inom lagar och regler.  Den del som handlar om ställföreträdande utgivare är inte nödvändig att fylla i.

 

Blanketten ska sedan skrivas under av behörig firmatecknare i föreningen och den person som utsetts till ansvarig utgivare ska också intyga att hen åtar sig uppdraget.

 

Övriga dokument som ska skickas med ansökan är:

Föreningens stadgar, protokoll som visar vem som sitter i föreningens styrelse och vem som är firmatecknare samt ett personbevis, ett konkursfrihetsbevis och ett överförmyndarbevis för den som ska vara ansvarig utgivare. 

 

När allt är framtaget, ifyllt och underskrivet så är du redo att skicka in din tillståndsansökan. Den skickas då till:

Myndigheten för Press-, Radio och TV

Kabyssgatan 4D

120 30 Stockholm

 

Deras prövning av din ansökan tar cirka fjorton dagar.