Våra föreningar

Malmökanalens lokala radioprogram görs i samarbete med det omfattande föreningslivet i Malmö vilket innebär att lokala ideella föreningar kan sända egna radioprogram och därmed få ut sitt föreningsbudskap till Malmöborna. Flera föreningar har också telefonväkterier under sina program så att du kan ringa till dem och få svar på frågor, diskutera och påverka föreningens verksamhet. Nedan hittar du länkar till de föreningar som sänder egna program just nu.